Mohamed Al-Hvarizmi

Datum rojstva in smrti: okoli 780 (Horezm, Uzbekistan) – okoli 850 (Uzbekistan)

Življenje, delo in algoritem: Mohamed Al-Hvarizmi (originalno Abū ʿAbdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī) je bil Perzijski matematik, astronom in geograf, ki je kot učenec obiskoval tudi Hišo modrosti v Bagdadu.

Čeprav je bil Al-Hvarizmi v glavnem matematik, pa je zelo pomemben tudi na področju računalništva. V 12. stoletju je zaradi njega zahodni svet dobil decimalni sistem, ukvarjal pa se je tudi z sistematičnim reševanjem kvadratnih enačb in enačb četrte stopnje.

Najbolj poznan je Al-Hvarizmi po svoji knjigi, Al-Jabr, v kateri se je ukvarjal z algebro (beseda algebra izhaja prav iz imena njegove knjige), na področju računalništva pa je poznan predvsem zaradi algoritma (beseda algoritem izhaja kar iz njegovega imena).

Algoritem je koračna procedura, ki je še kako pomembna v današnjem računalništvu. Uporablja se tako pri računanju, kot tudi procesiranju informacij in v avtomatskih postopkih. Al-Hvarizmi je sicer algoritem uvedel an področju matematike (kot nek splošen postopek za reševanje kvadratnih enačb), vendar pa osnova takega postopka dandanes v računalništvu predstavlja nenadomestljivo osnovo.

Algoritmi se predvsem pojavljajo v stroki računalništva, ki ji rečemo programiranje. Prikažemo jih lahko s preprosto strukturo, ki ji rečemo diagram poteka, primer preprostega algoritma pa je na primer izpis prvih desetih naravnih števil.

Algoritem, zapisan v visokonivojskem jeziku Python:

i=1
     while(i!=11):
          print(i)
          i+=1